Bli medlem
Fyll ut dette skjemaet for å melde deg inn som medlem i Stiklestad IL. Du vil da bli registrert i våre system, og faktura blir utsendt til oppgitt adresse. Skriv i beskjedfeltet hvem som skal registreres som medlem. Flere personer kan skrives inn om ønskelig
Go to top