Stiklestad IL har siden høsten 2006 hatt tilbud om idrettsskole for barn i 1. og 2. klasse. Dette ble etter hvert utvidet til å gjelde også 3. og 4. klassinger. Idrettsskolen er en samordning av aktivitetstilbud, slik at barna i løpet av året får være med på forskjellige aktiviteter. I skoleåret 2014-15 er det turn, ski og fotball som er hovedaktiviteter i regi av idrettsskolen. Turn starter i uke 38 og etterfølges av ski etter nyttår. Når snøen forsvinner tar turn over igjen en periode før fotballsesongen begynner i april/mai. Det sendes ut en oversikt over treningstider ved skolestart (høstplan) og i desember (vårplan).

Banestevne 2012 med gjesteopptreden av Åsmund Fornes Sand

Det overordnede målet med barneidretten er å gi barna mulighet til å mestre ulike ferdigheter. Slik kan vi legge grunnlaget for varig lyst til å drive idrett og være fysisk aktive. I følge Norges Idrettsforbund sine bestemmelser om barneidrett skal aktiviteter for barn i 1. og 2. klasse være et tilbud preget av lek og allsidig motorisk stimulering. Barn i 3. og 4. klasse skal i tillegg tilbys en innføring i og opplæring innen særidretter. Mer informasjon om barneidrettsbestemmelsene finnes på nettsidene til Norges Idrettsforbund: www.idrett.no (temasider – barneidrett).

Banestevne 2012

Stiklestad IL har fått mange positive tilbakemeldinger de første årene med idrettsskole, og vi fortsetter å utvikle tilbudet etter disse erfaringene. Det er mulig å komme med ønsker for bestemte aktiviteter/idretter som kan være aktuelle å få prøvd seg på gjennom idrettsskolen. For dette skoleåret arbeides det med å gi et tilbud innen klatring, svømming (2.klasse), orientering (3. og 4.klasse) og friidrett blant annet. Tidspunkter for dette er ikke klart, men vil sendes ut pr epost.

Det koster 500 kroner å delta på idrettsskolen. Dette dekker aktivitetene i regi av idrettsskolen i ett skoleår. Man må i tillegg være medlem i Stiklestad IL.

Det vil bli premieutdeling for idrettsskoleåret før sommerferien.

Hvis du har spørsmål eller ønsker om mer informasjon, ta gjerne kontakt.

Vi ser frem til et år med mange glade og aktive "Stiklestad IL barn"!

Go to top