På grunn av feil i medlemskartoteket, er mange personer feilregistrert i lagets database. For utsending av medlemskontingent er det brukt registrerte medlemmer i lagets ulike avdelinger idrettsskole, ski, fotball og turn. Det har medført at mange har fått flere giroer.
Det har vist seg tilnærmet umulig å sende ut kontingent fra systemets hovedbase for medlemskontingent. Laget jobber nå med å oppdatere medlemskartoteket for laget i sin helhet, noe som vil ta tid.

Har du fått flere giroer: Benytt kun 1 giro for innbetaling av medlemskontingent kr. 150 pr utøver/barn og evt. foresatte. Det vil ikke vil bli sendt ut purringer på de fakturaene som ikke blir betalt.

Har du ikke mottatt giro/faktura, gi beskjed til Ole Kristian Falstad 

Det ble sendt ut kontingent for idrettsskolen for 1. - 4. klasse i mars og medlemskontingent nå.
Treningsavgift fotball 5. klasse og oppover er ennå ikke sendt ut.

Vi beklager det inntrufne.

Med vennlig hilsen styret i Stiklestad IL.

Go to top