Etter vedtak i styret for Stiklestad IL kalles det inn til ekstraordinært årsmøte den 27. mai kl. 20:00. 

aarsmte extraord

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakliste
3. Valg av møteleder og sekretær, samt 2 til å underskrive protokoll
4. Søknad omgjøring av lån hos Åsen Sparebank
5. Godkjenne nye vedtekter.
6. Velge inn kasserer i hovedstyret etter revidert valgliste fra valgkomitéen

Last ned sakliste

Mvh. Styret i Stiklestad IL

Go to top