Forutsetningen for å kunne delta i Stiklestad IL sine aktiviteter ski, turn, fotball & idrettsskole er at medlemskontingenten på kr. 150,- er betalt.

Manglende betaling kan medføre at du ikke lenger er registrert som medlem i Stiklestad IL.

Man vil da ikke være omfattet av Gjensidiges barneforsikring for barn under 14 år og kan miste retten til å delta i lagets aktiviteter.

Medlemskontingent (kr. 150,-) innbetales til konto 4484 13 29179 og merkes med medlemmets navn.

Go to top