Styret i Stiklestad IL har bestemt at all aktivitet i våre lag stanses med øyeblikkelig virkning som en følge av at skoler, SFO og barnehager nå er stengt i Verdal kommune. All møteaktivitet i regi av idrettslaget er også avlyst inntil videre. Det omfatter også årsmøtet som var berammet 23. mars. Nytt tidspunkt blir annonsert. Vi vil også komme tilbake til når aktiviteten i idrettslaget kan tas opp igjen.

-Styret i Stiklestad IL

Go to top