Oversikt over hvem som har foreldrevakt for høsten 2020 og instruksen for foreldrevakt er nå lagt ut.

2018 Juleavslutning 2


INSTRUKS FORELDREVAKT IFM CORONA OG SMITTEVERN:

 • Alle turnere og trenere må sprites før de kommer inn og når de drar
 • Vask over airfloor med klut og såpevann, IKKE desinfeksjonsmiddel da dette kan ødelegge airfloor
 • Toalett og vasker må vaskes over med spritservietter
 • Sprit over dørhåndtak og andre kontaktpunkt


Instruks for foreldrevakt forøvrig:

 • Være tilstede på skolen den tiden det foregår aktivitet i regi av S.I.L. (dette er viktig ift sikkerhet, skade, brann etc.)
 • Være tilstede i gymsalen og evt bistå trenere ved behov.
 • Se til at uvedkommende ikke oppholder seg i gang/toalett/gymsal.
 • Ved brannalarm: Sørg for å få alle ut av skolen. Husk sjekk toalett og i gangene.
 • Eventuelle skader eller mangler på utstyr/inventar må meldes til skolen og turnstyret.
 • Kontrollere at alle vinduer og dører er lukket og lyset slukket når siste turngruppe forlater skolen. Gymsalen må være ryddet og skolen avlåst (trenerne har nøkkel).
 • Bytt innbyrdes om vakta ikke passer!


VI BLIR NØDT TIL Å AVLYSE TRENING AV SIKKERHETSMESSIGE HENSYN OM FORELDREVAKT IKKE STILLER !

Last ned hele skrivet her.

Go to top