Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Medlemmer med konkurranselisens har utvidet forsikring, og trenere med trenerlisens har yrkesskadeforsikring i tillegg.

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsrikring for barn (gjelder hele norsk idrett) - forsikringsselskapet IF.

Medlemmer fra det året de fyller 13 år og til det året de fyller 75 år har en ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring).

Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring).

Konkurranseutøvere skal løse konkurranselisens som inneholder en utvidet ulykkesforsikring.

Ulykkesskadeforsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser eller stevner i regi av NGTFs kretser eller klubber/grupper.

Forsikringen gjelder både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne. Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra disse. 

Egenandelen er kr. 500,- for barn og kr. 1000,- for medlemmer fra 13 år.

FORSIKRINGEN DEKKER IKKE REISE, TYVERI, ØDELAGTE BRILLER etc.

Les mer om forsikringsordningen på Norges gymnastikk- og turnforbund sine nettsider

Hvordan melde fra om en skade
For barn under 13 år: Skadeskjema fra IF benyttes, eller ring 02400.

Konkurranseutøvere under 13 år har i tillegg en utvidet forsikring via Protector.

For ungdom/voksne:  Skadeskjema fra Protector skal benyttes. Skjemaet skal fylles ut med bekreftelse fra leder i laget, og sendes til NGTF som videresender til forsikringsselskapet.

Ta kontakt med Turnstyret hvis du har spørsmål angående forsikringen og skademelding.

 AasenSparebank
Go to top