Back to Top
 
 
 

Det er planlagt med tilbud innen turn, ski og fotball.

Følg med på https://www.stiklestadil.no for ny informasjon og evt. endringer.

Følg Stiklestad IL på Facebook.

 

 

På årsmøtet som ble avholdt onsdag 29.mars ble det utnevnt 2 nye æresmedlemmer i Stiklestad Idrettslag. Det er Johannes Woll og Roar Malmo.

Vi gratulerer, og takker for den enorme innsatsen som er lagt ned av disse to.

 

 

Årsmøte for Stiklestad IL ble avholdt 29.03.2023 i klubbuset i Blommen.
Det møtte 18 stemmeberettigete medlemmer. Engasjementet var stort, med mange gode diskusjoner.
Bjørn Egil Overmo ble valgt inn som ny leder for hovedlaget.
Det ble også utnevnt 2 nye æresmedlemmer, Johannes Woll og Roar Malmo. Se forøvrig egen sak om dette.

 

Side 2 av 2